Statut szkoły

Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie