Kontakt

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO W KUTNIE

ul. Dąbrowskiego 1
99-300 Kutno

Telefony

Sekretariat uczniowski (telefon/fax): +48 24 355 80 80
Dyrektor: +48 24 355 80 81
Wicedyrektor: +48 24 355 80 82
Księgowość: +48 24 355 80 83
Sekretariat: +48 24 355 80 84
Pedagog: +48 24 355 80 85

Rada rodziców:

Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie
ul. Dąbrowskiego 1, 99-300 Kutno

NIP: 775-20-08-261
Numer konta: 30 1240 3190 1111 0011 0233 6259

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W I LO:

Paweł Łuczak – iodo@iodo.kutno.pl

Telefon: 516 125 342