Preparatyka organiczna na Politechnice Łódzkie

Po raz kolejny uczniowie klasy biologiczno- chemicznej zostali zaproszeni na Wydział Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej na zajęcia laboratoryjne, tym razem dotyczące identyfikacji związków organicznych. Poza warsztatami był jeszcze ciekawy wykład dotyczący stereochemii.Uczniowie klasy IIIC pod opieką Pana dr inż. Łukasza Janczewskiego i Pani mgr inż. Aleksandry Czerchawy przeprowadzili ciąg identyfikacji grup funkcyjnych związków organicznych wykorzystując m.in. odczynniki Bordwella, Wellmana, Benedykta czy roztwór ninhydryny. To niesamowity sposób na przewidywanie mechanizmów reakcji i dokładną analizę badawczą przygotowanych próbek.W sali VIP gmachu Alchemium Pan prof. dr hab. inż. Zbigniew Kamiński wprowadził nas w świat stereochemii czyli enancjomerów, diastereomerów i epimerów nie tylko w chemii, ale również w medycynie i życiu codziennym.To była świetna okazja na spotkanie z nauką na najwyższym poziomie. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie 🧪⚗️🧪