KULTURA

HEŃKI
W dniu Święta Edukacji Narodowej w naszym liceum uczniowie wręczają ulubionym nauczycielom “Heńki”.

JAŚKI

9 stycznia 2007 roku, w dniu Święta Szkoły,  po raz pierwszy w historii  liceum wręczoo  “Jaśki”- nagrody przyznawane uczniom przez nauczycieli. Są one nawiązaniem do powstałych kilka lat temu Heńków, wyróżnień, którymi to uczniowie, z okazji Dnia Edukacji Narodowej , uhonorowywali swych ulubionych pedagogów i pracowników szkoły. 

BUDA

czyli Bardzo Udany Debiut Artystyczny, to coroczny festiwal twórczości uczniowskiej, odbywający się z okazji rozpoczęcia wiosny.

PINGWINEK

Niewiele szkolnych kabaretów może się pochwalić pełnoletnością, a kabaretowi PINGWINEK założonemu w 1970 roku przez Lecha Wituszyńskiego „stuknęła” kilka lat temu czterdziestka. Wśród szacownych opiekunów znajdowały się, między innymi, panie Urszula Chwiejczak, Stefania Tuzin i Barbara Purgał oraz panowie Zbigniew Wdowiak i Robert Wąs. Kabaret specjalizuje się przede wszystkim w aluzjach pedagogiczno-personalnych i nadawaniu szkolnym uroczystościom nieco lżejszego charakteru. Trzon obsady PINGWINKA to najczęściej uczniowie i uczennice starszych klas, wspierani przez młodszych kolegów. Absolwenci szkoły powiązani z PINGWINKIEM to między innymi dziennikarze radiowi i prasowi, aktorzy telewizyjni i studenci aktorstwa, lokalni działacze i nauczyciele naszego liceum. Charakterystycznym znakiem rozpoznawczym występów kabaretu jest jego hymn, śpiewany zawsze przed rozpoczęciem występu i po jego zakończeniu.

HYMN PINGWINKA

Dla chłopczyków i dziewczynek
idealny jest Pingwinek.
Bawi, cieszy i rozbraja,
gdy człeka chandra nastraja.

Nawet Hindus całkiem łysy,
co polował na tygrysy,
gdy urodził mu się synek,
dał na imię mu Pingwinek.

W wielkiej Pingwin był rozterce:
Czy satyra? Czy też serce?
Lecz zwyciężył swe kłopoty,
Wybierając środek złoty.

La la la …

PRZEBOJEM

Czasopismo szkolne Przebojem to wyjątkowe osiągnięcie Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J. H. Dąbrowskiego. Jego historia sięga stycznia 1923 roku, kiedy to ukazał się pierwszy numer szkolnej gazety. Jego redaktorem naczelnym był wówczas Eugeniusz Filipowicz, uczeń szkoły, ochotnik kampanii w 1920 roku, maturzysta z 1924 roku, burmistrz Kutna w latach 1936-39, poseł na Sejm w okresie 1938-39, po wojnie zatrudniony w Ministerstwie Zdrowia. Wraz z ówczesnym redaktorem odpowiedzialnym Wawrzyńcem Blochem w artykule redakcyjnym pierwszego numeru Przebojem pisał: „Przebojem będzie obejmowało całe gimnazjum i jakkolwiek zasadniczo będzie przeznaczone dla gimnazjum wyższego, to chcielibyśmy, aby było odzwierciedleniem całokształtu stosunków we wszystkich klasach”.

Ci sami określili także cele pisma: „Będziemy uczyli siebie i swoich kolegów tylko miłości wszystkiego, co dobre, co wielkie i święte. Uczucie nienawiści będzie nam obce”. Znane do dziś szkolne czasopismo miało swoich poprzedników. Były to gazetki „Bomba” i „Sztubak”. Z grona nauczycielskiego pieczę nad pismem w chwili jego powstania sprawował nauczyciel języka polskiego Jan Anders.

Przebojem ukazywało się bardzo regularnie, co miesiąc, i liczyło 32 strony druku, a uczniowie dostawali je bezpłatnie. Mieściły się w nim artykuły dotyczące życia szkoły, np. były to relacje z różnych wycieczek czy wakacyjnych wyjazdów. Atrakcją były opisy lotów samolotem czy podróży morskich. Sporo miejsca poświęcano zagadnieniom religijnym czy obyczajom oraz gwarze wsi podkutnowskich. Sukcesywnie rozrastał się zespół redakcyjny. Zainicjował on powołanie kółka literackiego, które miało nie tylko rozwijać zainteresowania literackie uczniów, ale również zajęło się dostarczaniem artykułów do czasopisma. Od tej chwili poza materiałami dotyczącymi szkoły w wydawnictwie znalazły się zagadnienia literackie, opisy dotyczące życia innych narodów, odniesienia do zagadnień politycznych krajowych i zagranicznych. Pismo wzbogacone zostało o nową szatę graficzną i przyjęto stały układ treści. Do wybuchu II wojny światowej ukazało się 78 numerów Przebojem. Do dziś są one źródłem wiedzy o szkole i jej uczniach.

  Przebojem nadal zapisuje się piękną kartą w dziejach Liceum, prezentując na swych stronach wydarzenia z życia szkoły, wspomnienia i refleksje byłych i obecnych nauczycieli i uczniów szkoły, teksty literackie ich autorstwa. W Przebojem można znaleźć  także wykaz jej absolwentów z poszczególnych roczników, nazwiska dyrektorów i nauczycieli związanych ze szkołą w całej jej historii oraz biogramy absolwentów i wychowanków, którzy rozsławiają imię placówki. Kolejne roczniki Dąbrowszczaka dbają o to, by tradycja czasopisma, sięgająca lat dwudziestych XX wieku, nie zaginęła i miała swoich kontynuatorów  zapisujących na  kartach Przebojem historię Szkoły.   

( Na podstawie Gimnazjum i Liceum im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie. Historia szkoły Henryka Lesiaka)