Klauzula informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów

Klauzula informacyjna dla rodziców / prawnych opiekunów uczniów
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Henryka Dąbrowskiego w Kutnie