RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW:

Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1, 99-300 Kutno

NIP: 775-20-08-261

Numer konta: 30 1240 3190 1111 0011 0233 6259