Akademickie Targi Uczelni Wyższych, Służb Mundurowych i Szkół Policealnych w 1LO