Spotkaniu online z Bumim Phillipsem

Klasa II E uczestniczyła w spotkaniu online z Bumim Phillipsem Bez Stereotypów w ramach projektu PAH 🌍