Mat-Geo-Ang na SGH

Klasa 2B zapoznaje się z ofertą najlepszej szkoły ekonomicznej w Polsce – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Po wizycie na uczelni spacer w magicznej atmosferze wśród iluminacji w Królewskim Ogrodzie Światła w Wilanowie.