Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2024

Gratulujemy naszym absolwentom z roku szkolnego 2022/23!!!
Dzisiaj ogłoszono wyniki rankingu Perspektyw najlepszych liceów w Polsce, (klasyfikowanych jest 1000 szkół na 2398), w którym brane są pod uwagę trzy kryteria: sukcesy w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych Dzięki naszym absolwentom znaleźliśmy się na 344 miejscu w Polsce wśród liceów ogólnokształcących i na 24 w województwie łódzkim zdobywając Srebrną Tarczę.
Warto pamiętać, że do matury przystąpiło 124 abiturientów, którzy
oprócz jednego obowiązkowego przedmiotu dodatkowego zdawali jeszcze drugi i często trzeci. Na każdego ze zdających przypadło 2,59 egzaminu z przedmiotu rozszerzonego.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę maturzystów w ogóle i tych, którzy wybrali dodatkowe egzaminy na poziomie rozszerzonym, to ten sukces nabiera szczególnej wartości.
To osiągnięcie, to olbrzymi wysiłek uczniów, nauczycieli, rodziców – całej społeczności szkolnej.
Jeszcze raz gratulujemy 124 naszym maturzystom – absolwentom I LO im. Gen. J. H. Dąbrowskiego.
Jesteście wielcy!
PS. W rankingu Perspektyw jesteśmy od zawsze . Do niedawna notowanych w nim było tylko 500 szkół.