Zajęcia terenowe i laboratoryjne w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

11 października uczniowie klasy I C wzięli udział w zajęciach terenowych i laboratoryjnych w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie. Tego dnia udaliśmy się również na spacer do krainy barw i zapachów – do Arboretum, pięknego i ciekawego miejsca w jesiennym wydaniu.
Arboretum SGGW to jeden z największych tego typu ogrodów w Polsce. Ma on charakter parku leśnego. Mogliśmy w nim podziwiać jedne z najbogatszych i najciekawszych kolekcji drzew i krzewów Europy Środkowo-Wschodniej. Pani Przewodnik oprowadziła nas po leśnych powierzchniach doświadczalnych z obcymi gatunkami drzew i alpinarium.
Spacer po tym wyjątkowym parku leśnym dał nam możliwość poszerzenia wiedzy przyrodniczej, poznania ciekawych gatunków drzew i krzewów. Pani Przewodnik przedstawiła nam rośliny znajdujące się na trasie wycieczki, nie tylko z punktu widzenia botaniki, ale również ich praktycznego zastosowania w leśnictwie, ogrodnictwie i medycynie.
Ponadto tego dnia mogliśmy uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych, podczas których identyfikowaliśmy skrobię w owocach roślin, izolowaliśmy barwniki roślinne oraz sprawdzaliśmy zachowanie antocyjanów w różnych roztworach.
Dopełnieniem tej ciekawej lekcji biologii było zwiedzanie Muzeum Drewna i Lasu, w którym mieliśmy okazję zobaczyć pięknie spreparowane okazy ponad 300 ptaków i ponad 50 ssaków pochodzących z różnych obszarów Polski, zamieszkujących różne środowiska, a ponadto:
• bogaty zbiór szyszek z całego świata,
• ekspozycja grzybów nadrzewnych,
• kolekcja owadów polskich i tropikalnych,
• ksyloteka – „drzewna biblioteka” – kolekcja próbek różnych gatunków drewna,
• kolekcja jaj i gniazd ptasich,
• kości zwierząt, poroża,
• narzędzia do wykonywania prac leśnych.
I jak na prawdziwych biologów przystało, należało się udać na zajęcia terenowe do lasu, podczas których opisywaliśmy i badaliśmy ekosystem leśny.
Wyposażeni w nową wiedzę, bogatsi o nowe umiejętności wróciliśmy do domu w godzinach popołudniowych.