Narodowe czytanie w Oporowie

„Dzień był lekki i świąteczny. Wszystko na świecie jaśniało, kwitło, pachniało, śpiewało. Ciepło i radość lały się z błękitnego nieba i złotego słońca(…).” Eliza Orzeszkowa,”(Nad Niemnem”) W piękne, wrześniowe popołudnie uczniowie I LO im. Gen. J.H. Dąbrowskiego wzięli udział w akcji Narodowego Czytania na zamku w Oporowie. Katarzyna Orzechowska, Marcel Golonka, Izabela Anna Szadkowska i Antoni Kuraszkiewicz wspólnie z nauczycielami MDK przy akompaniamencie muzycznym pana Cezarego Górczyńskiego przenieśli słuchaczy w klimat nadniemeńskiej przyrody, wspaniałych pejzaży i codziennych rozmów przy rodzinnym stole Korczyńskich i Bohatyrowiczów.