Przebojem

Przebojem

 Czasopismo szkolne Przebojem to wyjątkowe osiągnięcie Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J. H. Dąbrowskiego. Jego historia sięga stycznia 1923 roku, kiedy to ukazał się pierwszy numer szkolnej gazety. Jego redaktorem naczelnym był wówczas Eugeniusz Filipowicz, uczeń szkoły, ochotnik kampanii w 1920 roku, maturzysta z 1924 roku, burmistrz Kutna w latach 1936-39, poseł na Sejm w okresie 1938-39, po wojnie zatrudniony w Ministerstwie Zdrowia. Wraz z ówczesnym redaktorem odpowiedzialnym Wawrzyńcem Blochem w artykule redakcyjnym pierwszego numeru Przebojem pisał: „Przebojem będzie obejmowało całe gimnazjum i jakkolwiek zasadniczo będzie przeznaczone dla gimnazjum wyższego, to chcielibyśmy, aby było odzwierciedleniem całokształtu stosunków we wszystkich klasach”.

Ci sami określili także cele pisma: „Będziemy uczyli siebie i swoich kolegów tylko miłości wszystkiego, co dobre, co wielkie i święte. Uczucie nienawiści będzie nam obce”. Znane do dziś szkolne czasopismo miało swoich poprzedników. Były to gazetki „Bomba” i „Sztubak”. Z grona nauczycielskiego pieczę nad pismem w chwili jego powstania sprawował nauczyciel języka polskiego Jan Anders.

 Przebojem ukazywało się bardzo regularnie, co miesiąc, i liczyło 32 strony druku, a uczniowie dostawali je bezpłatnie. Mieściły się w nim artykuły dotyczące życia szkoły, np. były to relacje z różnych wycieczek czy wakacyjnych wyjazdów. Atrakcją były opisy lotów samolotem czy podróży morskich. Sporo miejsca poświęcano zagadnieniom religijnym czy obyczajom oraz gwarze wsi podkutnowskich. Sukcesywnie rozrastał się zespół redakcyjny. Zainicjował on powołanie kółka literackiego, które miało nie tylko rozwijać zainteresowania literackie uczniów, ale również zajęło się dostarczaniem artykułów do czasopisma. Od tej chwili poza materiałami dotyczącymi szkoły w wydawnictwie znalazły się zagadnienia literackie, opisy dotyczące życia innych narodów, odniesienia do zagadnień politycznych krajowych i zagranicznych. Pismo wzbogacone zostało o nową szatę graficzną i przyjęto stały układ treści. Do wybuchu II wojny światowej ukazało się 78 numerów Przebojem. Do dziś są one źródłem wiedzy o szkole i jej uczniach.

Przebojem nadal zapisuje się piękną kartą w dziejach Liceum, prezentując na swych stronach wydarzenia z życia szkoły, wspomnienia i refleksje byłych i obecnych nauczycieli i uczniów szkoły, teksty literackie ich autorstwa. W Przebojem można znaleźć wykaz jej absolwentów z poszczególnych roczników, nazwiska dyrektorów i nauczycieli związanych ze szkołą w całej jej historii oraz biogramy absolwentów i wychowanków, którzy rozsławiają imię placówki. Kolejne roczniki Dąbrowszczaka dbają o to, by tradycja czasopisma, sięgająca lat dwudziestych XX wieku, nie zaginęła i miała swoich kontynuatorów  zapisujących na  kartach Przebojem historię Szkoły.

(Na podstawie Gimnazjum i Liceum im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie. Historia szkoły Henryka Lesiaka)