Uroczyste otwarcie pracowni chemicznej

Uroczyste otwarcie pracowni chemicznej z udziałem władz powiatu, Starosty Kutnowskiego – Daniela Kowalika i Wicestarosty Magdaleny Krupińskiej-Kotulskiej oraz przedstawiciela kuratorium Agnieszki Badziak, już za nami.
Dzięki wsparciu finansowemu organu prowadzącego oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przygotowaliśmy pracownię eksperymentalną, w której prowadzone będą warsztaty doświadczalne w ramach zajęć obowiązkowych i rozwijających. Zakup nowego sprzętu pozwoli na realizację innowacyjnych zajęć, które przyczynią się do rozwoju kompetencji uczniów i będą wyzwalać ich kreatywność oraz doskonalić postawę badawczą. Nowością staną się badania fizykochemicznych własności związków organicznych i nieorganicznych. Refraktometryczne pomiary z wykorzystaniem refraktometru Abbego poszerzą zakres analizy jakościowej i ilościowej mieszanin. Pracownia chemiczna w nowej odsłonie będzie służyć podniesieniu jakości nauczania i stanie się integralnym elementem działalności szkoły.