SAMOAKCEPTACJA – jestem jaki jestem

SAMOAKCEPTACJA - jestem jaki jestem

W dniach 24-28 kwietnia 2023r uczennice klasy IIC Zuzanna Karasiewicz, Martyna Lewandowska i Magdalena Milarska uczestniczyły wraz z opiekunem Tomaszem Lemańskim w VII Zjeździe Liderów Młodzieżowych zorganizowanym przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi- Jednostkę Organizacyjną Samorządu Województwa Łódzkiego. Celem zjazdu było udzielenie wsparcia liderom młodzieżowym realizującym działania profilaktyczne w swoich szkołach.

Hasłem przedsięwzięcia było “(Samo)akceptacja- jestem jaki jestem” Uczestnicy zjazdu, 67 uczniów reprezentujących 22 szkoły z terenu Województwa Łódzkiego, brali udział w zajęciach budowania pozytywnej samooceny i warsztatach przeciwdziałania uzależnieniom, ale również w zajęciach rozwijających zainteresowania. Spotkanie było okazją do zaprezentowania przez uczniów własnych programów liderskich oraz działań rówieśniczych z obszaru profilaktyki zachowań ryzykownych. Nasza szkoła zajęła III miejsce za ciekawy projekt i realizację filmu na temat samoakceptacji.